Пошук шляхів підвищення роботи тнб та забезпечення організаційної стійкості

АНОТАЦІЯ В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Охарактеризовано сучасні тенденції розвитку фінансової системи України. Висвітлено рекомендації щодо покращення стану розвитку фінансової системи сучасної України.Фінанси - це застосування різних економічних прийомів для досягнення максимального достатку.Дефіцит бюджету - це співвідношення між доходами і видатками бюджету з переважанням видатків.Фінанси - це застосування різних економічних прийомів для досягнення максимального достатку. Розглянуто процес фінансової глобалізації та необхідність реорганізації фінансової системи України на сучасному етапі її розвитку. Запропоновані заходи для вдосконалення теперішнього стану фінансової системи України.

При написанні курсової роботи були використані такі джерела ·Конституція України; ·Законодавчі та нормативні акти України; ·Підручники та навчальні посібники; ·Наукові статті; ·Інтернет - ресурси. Фінанси відіграють необхідне значення для країни і її розвитку. Фінанси призначені для того, щоб забезпечити необхідні умови для здійснення процесу створення, розподілу та використання ВВП в державі.Фінансова система України за останні роки зазнала істотних змін, але багато з них не дістали відповідного відображення у законодавстві. Фінанси - це сукупність економічних відносин, що пов'язані з обміном, розподілом і перерозподілом в грошовій формі вартості ВВП, а за певних умов і національного багатства.Фінанси - це сукупність економічних відносин, що пов'язані з обміном, розподілом і перерозподілом в грошовій формі вартості ВВП, а за певних умов і національного багатства. Вони виражають сукупність національних відносин, за допомогою яких здійснюють розподіл валового суспільного продукту і національного доходу для утворення і використання грошових фондів на розширене відтворення сфери виробництва, соціальної інфраструктури і підйому рівня життя людей. Фінанси в економіці подібні до крові в живому організмі - їх функції зводяться до живлення своїх систем.