Запорізька обласна організація профспілки працівників охорони здоров я

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ від р. ч. у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці ст. 7 Закону N 2464. 26 Закону N 504. Відповідно до статті 48 Кодексу законів про працю України далі - КЗп П трудова книжка - це основний документ про трудову діяльність працівника.

На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи. Умова Заробітна плата сумісника в січні 2015 року - 1100,00 грн.25 Закону N 504; за згодою між працівником і роботодавцем ст. умовно у розмірі 404,36 грн. умовно у розмірі 447,74 грн. умовно у розмірі 455,27 грн. умовно у розмірі 447,74 грн. умовно у розмірі 447,74 грн.

у розмірі 39,60 грн. в розмірі 44,59 грн. в розмірі 39,60 грн. 1100,00 х 3,6 відс.. 1000,00 х 3,6 відс.. 1238,50 х 3,6 відс.. 1000,00 х 3,6 відс.. 1100,00 х 3,6 відс.. Умова Заробітна плата у січні 2015 року за основним місцем роботи на 0,75 ставки - 1000,00 грн. в розмірі 36,0 грн. в розмірі 36,0 грн. Розміри доплат за суміщення професій посад або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

Слід відрізняти умови роботи за сумісництвом та суміщення професій посад. За відсутності вакансії суміщення або сумісництво неможливо. Умова Заробітна плата у січні 2015 року за основним місцем роботи на 0,75 ставки - 913,50 грн., за суміщенням на 0,25 ставки - 325,0 грн. Умова Заробітна плата у січні 2015 року за основним місцем роботи на 0,5 ставки - 675,0 грн., за суміщенням на 0,25 ставки - 325,0 грн. Законом України від 15 листопада 1996 року N 504/96-ВР "Про відпустки" далі - Закон N 504 передбачено такі види відпусток щорічні, додаткова відпустка у зв'язку з навчанням, творча відпустка, соціальні відпустки, відпустка без збереження заробітної плати. Умови надання відпустки без збереження заробітної плати регламентуються розділом VI Закону N 504.Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності лікарняного оплачуються за рахунок роботодавця. Статтею 26 Закону N 504 визначено, що відпустка без збереження заробітної плати може надаватися у зв'язку з сімейними обставинами та іншими причинами на строк, обумовлений угодою між працівником і роботодавцем, але не більше 15 календарних днів на рік.