Запорізька обласна організація утмр 90 річчя

в м. На з’їзді були представлені Донецька спілка правильного рушничного полювання і полювання з собаками; Екатеринославська губернська спілка рушничного полювання і полювання з собаками; Запорізьке губернське відділення спілки мисливців; Кременчуцька губернська спілка мисливців; Миколаївська губернська спілка трудових мисливців; Одеська губернська спілка мисливців; Спілка мисливців і рибалок Полтавської губернії; Харківська губернська спілки любителів рушничного полювання і полювання з собаками. Були присутні також представники Волинської, Київської, Подільської і Чернігівської губерній – всього 40 делегатів.Але на початку і особливо в середині 90-х років в Українському товаристві мисливців і рибалок відбулися значні зміни. На з’їзді одноголосно було ухвалено рішення про створення Всеукраїнської спілки мисливців і рибалок та її Статут. Це було велика подія в житті мисливців і рибалок України. Першим головою президії Центральної ради ВУСМР на з’їзді був обраний Віктор Григорович Аверін – відомий і активний у той час громадський діяч, вчений і журналіст. Повсюдно створювалися куточки природи, природознавські музеї, активістами спілки і вчителями проводилися лекції і бесіди на природоохоронну тематику серед молоді.Корж – досвідчений господарник, ентузіаст і патріот Товариства, який вніс вагомий внесок до зміцнення інфраструктури і економічного стану громадської організації.гектарів, ліквідовані мисливські господарства Всеукраїнської ради УТМР – Димерське і Висшедубечанське, ряд структурних підрозділів вийшли з підпорядкування УТМР. На II з’їзді ВУСМР 19 березня 1923 р. був обговорений проект нового Декрету про полювання і вдосконалений Статут спілки.Його завдання – заготівля тваринницької продукції і виконання плану за всяку ціну. У 1924 році на III з’їзді ВУСМР головою правління Центральної ради спілки був вибраний Кирило Тихонович Холод.

Серед них селян – понад 68 %, робочих – 14 %, службовців – 13 %, кустарів – 1,7 % і інших – 2 %.Помилкою тодішньої президії ВР УТМР була відміна в 1996 році чергового ХШ з’їзду УТМР. В кінці двадцятих – початку тридцятих років структура і підлеглість в системі спілки не раз змінювалися у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному розподiлi республіки. Головне – спілка добровільних захисників мисливської фауни діяла, росла кількісно і якісно, міцно ставала на ноги і грала помітну роль у вирішенні питань соціально-економічного розвитку.