Знак символ запоріжжя

19 лютого 1992 р. Верховною Радою України ухвалена постанова "Про Державний Герб України", якою було затверджено «Тризуб, як малий герб України» i, відповідно, головний елемент великого герба. Його зображення археологи зустрічали у багатьох пам'ятках культури, датованих першими століттями нашої ери. Перша згадка у літописах про такі знаки належить до Х століття. Після київського князя Ігоря 912—945 рр. при укладанні договору з візантійцями мали свої печатки з тризубами.

Київський князь Володимир Святославович 980—1015 рр. карбував тризуб на монетах, де з одного боку зображувався портрет володаря, а з іншого — тризуб. Українська національна-державна символіка зародження, становлення, утвердження "Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу, І покажем, що ми, браття, козацького роду". Державні символи – закріплені в законодавстві країни офіційні знаки, чи звукові вираження, що в короткій формі виражають одну чи кілька ідей політичного або історичного характеру і символізують суверенітет держави. Герб від німецького Erbe – спадщина – це художньо-графічний символ держави, міста, роду, окремої особи. В герботворенні використовувалась гама кольорів червоний, синій, зелений та чорний; і два метали золото та срібло.

у період хрестових походів. Гімн від грецького Гίμνοσ – похвальна пісня – це урочистий, величний музично-пісенний твір, виконання якого пов’язане зі офіційними державними заходами, військовими парадами, політичними подіями, церковно-культурними ритуалами тощо. Його зображення відоме із печатки Святослава Ігоревича, відоме сьогодні як знак Рюриковичів. Більшість дослідників української символіки вважають, що термін «тризуб» увів до вжитку ще у ХУІІІ ст.

російський історик М. Карамзін стосовно гербового знака на срібляниках і золотниках Володимира та його наступників.Однак у народному побуті найменш денаціоналізованих, гірських районів України він живе й досі. Вітчизняні літописці, давньоукраїнська література ХІ – ХІІ ст. назву тризуба не наводять. Існують найрізноманітніші трактування тризуба скіпетр скіфських царів, норманський сокіл, стилізована квітка трисвічник, схематичне зображення слова «воля», емблема сокири чи колоса, символ влади над трьома світами небесним, земним, підземним. Тож тризуб можна зустріти на цеглі Десятинної церкви, на плитах Успенської церкви у Володимирі Волинському, його зображення знайдено на варязькому мечі, в гербі французької королеви Анни, на надгробку св. Еріка у Швеції та ін.

Кожен символ ставить акценти на різних аспектах світобудови , графіка кожного знаку лаконічна чітка і промовиста.ці кольори присутні на полкових прапорах Київського, Лубенського, Полтавського, Чернігівського козацьких полків. Археологічні знахідки тризуба на українських землях датують першим століттям нашої ери, однак деякі вчені вважають, що цей знак бере початок ще з часів трипільської культури 5 – 3 тис. років до н. У ХУІІІ ст.

е.. Вершники полянрусів, київські князі, так само як і царі скіфів, карбували на своїх монетах знак Трійці – Тризуб. Тризуб зображався як в орнаментах тканин, килимів, карбування, так у рукописних текстах книг,на монетах і печатках, на ювелірних виробах, державних відзнаках, підвісках і навіть на посуді. разом із заміною рукописів друкованими книжками . Так у Карпатах, під Різдво чи Йордань, селяни деяких сіл донедавна малювали на своїх хатах споконвічні магічні знаки тризуба . Центральною Радою під головуванням М. Грушевського 22 березня 1918 року тризуб на синьому тлі був схвалений як державний герб УНР.на корогвах Галицько-Волинського князівства на синьому полі був зображений золотий лев.

Тризуб залишився державним Гербом України за гетьмана Павла Скоропадського й УНР часів Директорії.Синьо-жовті козацькі знамена зображені на картині «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» І. 19 лютого1992р. Верховна Рада України визнала золотий тризуб на синьому тлі малим Державним гербом. року на засіданні Уряду, що проходив у відкритому режимі, схвалено проект Закону «Про Великий Державний Герб України».

У синьому щиті золотий Знак Княжої Держави Володимира Великого - малий Державний Герб України; над щитом - пурпурово-золотий намет у вигляді рослинного орнаменту; обабіч - щитотримачі праворуч - золотий коронований лев, ліворуч - козак з мушкетом; під щитом - стрічка у національних кольорах та золоте колосся пшениці, переплетене з кетягами калини. Символіка фігур У синьому щиті знак Княжої Держави Володимира Великого - малий Державний герб України. Золотий лев - герб Галицько-Волинської держави, що по Київській Руси успадкувала державницьку традицію, головний геральдичний символ західноукраїнських земель, які у XIX-на поч. XX ст. В ст.

відігравали роль одного з центрів відродження національного та державного життя. За законами геральдики – це синьо-жовтий колір.